Zapytaj eksperta

Newsletter

Strona główna

Aktualna zawarość koszyka

Twój koszyk jest pusty

Badania lekarskie BioCardine® Omega-3 - kardiologia

Ocena skuteczności działania preparatu BioCardine®900 (obecnie BioCardine®Omega-3) u pacjentów dorosłych z podwyższonym poziomem trójglicerydów i/lub zaburzeniami rytmu serca.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania:
Stosowanie 6 kapsułek BioCardine®Omega-3 dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentów z stabilną chorobą wieńcową i z wysokim poziomem trójglicerydów spowodowało poprawę wydolności fizycznej, zmniejszenie odczuwania kołatania serca potwierdzone badaniem EKG, oraz obniżenie stężenie trójglicerydów średnio o 6%.

lek. chorób wewnętrznych Agnieszka Traciewicz-Muszyńska

BioCardine®900 (obecnie BioCardine®Omega-3) w ambulatoryjnym leczeniu chorych ze stabilną chorobą wieńcową i hyperlipidemią mieszaną - obserwacje własne.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania:
Stosowanie 2 kapsułek BioCardine®Omega-3 dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i hyperlipidemią mieszaną spowodowało dodatkowy spadek cholesterolu całkowitego o 13,3%, LDL-cholesterolu. 15,8%, trójglicerydów o 12,5% i wzrost cholesterolu HDL o 30 %. Odnotowano również dodatkowe zwiększenie tolerancji wysiłku o 13,3%.

lek. med. Krystyna Pieniążek

Stosowanie preparatu BioCardine®900 (obecnie BioCardine®Omega-3) u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania:
Stosowanie 2 kapsułek BioCardine®Omega-3 dziennie przez okres 2,5 miesiąca jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów szpitalnych ze chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych spowodowało redukcję nawrotów dolegliwości wieńcowych oraz mniejszą częstość ponownych koronarografii.

Jan Z. Peruga

Ocena preparatu BioCardine®900 (obecnie BioCardine®Omega-3) u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania:
Stosowanie 3 kapsułek BioCardine®Omega-3 dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i samoistnym nadciśnieniem tętniczym spowodowało spadek cholesterolu całkowitego o 5 %, LDL-cholesterolu. 11 %, trójglicerydów o 12% oraz spadek ciśnienia krwi: skurczowego 5,5 % o i rozkurczowego o 4 %.

dr n. med. Małgorzata Lelonek

Ocena skuteczności działania preparatów BioMarine®570 BioMarine®1140 oraz BioCardine®900 (obecnie BioCardine®Omega-3) u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania:
Stosowanie 2 kapsułek BioCardine®Omega-3 + 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową spowodowało spadek cholesterolu całkowitego o 8,4 a trójglicerydów o 9 % . Dodatkowo zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i kondycji skóry.

dr n. med. Konrad Wąsikowski

 

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.