Zapytaj eksperta

Newsletter

Strona główna

Aktualna zawarość koszyka

Twój koszyk jest pusty

Uzyskanie przez 90% pacjentów poprawy wydolności fizycznej i wzmocnienie organizmu. Zmniejszenie częstotliwości wystąpienia infekcji i istotne skrócenie czasu ich trwania oraz całkowite ustąpienie aft nawrotowych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania:

Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów nawracającymi infekcjami dolnych i górnych dróg oddechowych oraz aftami nawrotowymi spowodowało znaczne zmniejszenie częstości występowanie infekcji i czasu ich trwania oraz całkowite ustąpienie aft nawrotowych.

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym spowodowało u 90 % z nich poprawę wydolności fizycznej i ogólne wzmocnienie organizmu.

lek. med. Monika Nowakowska-Dobrogowska
spec. medycyny rodzinnej

 

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.