Zapytaj eksperta

Newsletter

Strona główna

Aktualna zawarość koszyka

Twój koszyk jest pusty

Wyniki badania BioMarine®1140 i BioCardine900® (obecnie bioCardine®Omega-3)

Badanie przeprowadzone w II Klinice i Katedrze Kardiologii UM w Łodzi pokazało, że przywracanie prawidłowych parametrów cholesterolu, w tym LDL i HDL oraz tórjglicerydów, a także czynnika stanu zapalnego CRP, poprawy siły wydolnościowej serca mierzonej w METS, prowadzi do zmniejszenia o połowę ilości ponownych incydentów sercowo-naczyniowych, rewaskularyzacji mięśnia sercowego i zgonów.

Takie efekty osiągnęła grupa pacjentów po zawale serca stosujących wraz z leczeniem standardowym 2 kapsułki BioMarine1140® + 2 kapsułki BioCardine900® dziennie. W grupie leczonej wyłącznie standardowo było 42 pacjentów, w grupie, która stosowała dodatkowo BioMarine®1140BioCardine900® 96 pacjentów. Obydwa preparaty podawano w ilościach profilaktycznych. Badanie trwało 52 tygodnie.

Jakie wnioski? Można by ich wyciągnąć wiele ale jeden jest najważniejszy - aby skuteczniej zapobiegać i leczyć choroby serca i układu krążenia niezbędne są do tego odpowiednie, przyjmowane w prawidłowych ilościach - kwasy tłuszczowe. Do najważniejszych zaliczamy kwasy tłuszczowe EPA+DHA grupy omega-3, alkiloglicerole i lipidy jak skwalen.

*S - leczenie standardowe + statyny, **MCS - BioMarine®1140 + BioCardine900® + leczenie standardowe + statyny

Pierwszy raz na świecie, w Polsce, naukowcy zastosowali u pacjentów z OZW dwa rodzaje olejów rybich zawartych w preparatach BioMarine®1140 i BioCardine900®.
Wyniki po roku Ocena skuteczności olejów rybich w OZW
parametr Grupa kontrolna +S* Grupa badana + MCS**
Ocena wydolności wieńcowej (METS) 5,83 ↑ 5,2% 6,87 P = 0,037 ↑ 13,9%
Lipidogram (TC) Cholesterol całkowity 166,51 ↓ 19% 158,07 ↓ 17%
Cholesterol HDL 46,12 ↑ 5,5% 43,33 ↑ 12%
Cholesterol LDL 103,34 ↓ 21% 94,54 ↓ 46%
Trójglicerydy (TGC) 128,24 ↓ 8% 85,32 ↓ 38%
Działanie przeciwzapalne (hs-CRP) 11,85 ↓ 25% 4,45 ↓ 70%

Badania przeprowadzono w 2006-2007.

Kwasy tłuszczowe zawarte w BioMarine®1140 i BioCardine900® doprowadziły badane parametry serca i układu krążenia do wartośći prawidłowych. Te efekty oraz całość działań plejotropowych tych kwasów tłuszczowych, skutkowały wymiernymi korzyściami dla pacjentów obniżając dwukrotnie ilość:
46 pacjentów 92 pacjentów Wyniki
leczenie standardowe S* leczenie standardowe + MCS** S÷MCS
ponownych incydentów wieńcowych [PIW]
21 22 ↓ -47,6%
ponownych rewaskularyzacji mięśnia sercowego
15 15 ↓ -50%
zgonów
4 4 ↓ 50%

 

Jakie wnioski?
Można by ich wyciągnąć wiele ale jeden jest najważniejszy - aby skuteczniej zapobiegać i leczyć choroby serca i układu krążenia niezbędne są do tego odpowiednie, przyjmowane w prawidłowych ilościach - kwasy tłuszczowe. Do najważniejszych należą: kwasy tłuszczowe EPA+DHA grupy omega-3, alkiloglicerole i lipidy takie jak skwalen.

 

Siła lecznicza BioCardine900R pochodzi z naturalnej kompleksowości jego składu:
kwasy tłuszczowe %
nasycone  
C16:0 kwas palmitynowy 1,4
C18:0 kwas stearynowy 3,0
  4,4%
omega-11  
C22:1 11+13 erukowy 1,18%
omega-9  
C18:1 n-9 kwas oleinowy 6,7
C20:1 n-9 kwas eikozanowy 1,6
  8,3%
omega-7  
C18:1 n-7 kwas wakcenowy 2,25%
omega-6  
C18:2 n-6 kwas linolowy 0,9
C18:3 n-6 kwas gamma linolenowy 0,4
(C20:4) n-6 kwas arachidonowy 1,6
  2,9%
omega-3  
C18:3 n-3 kwas alfa linelonowy 0,4
C18:4 n-3 kwas stearydonowy 1,72
C20:4 n-3 eikozatetraenowy ETA 1,5
C20:5 n-3 kwas eikozapenatenowy EPA 38,0
C21:5 n-3 kwas heneicosapentaenoic 2,0
C22:5 n-3 dokozapentaenowy DPA 5,46
C22:6 n-3 kwas dokozaheksaenowy DHA 26,0
  75,08%

 

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.