Zapytaj eksperta

Newsletter

Strona główna

Aktualna zawarość koszyka

Twój koszyk jest pusty

nnkt EPA i DHA omega-3 w profilaktyce, w chorobach serca i układu krążenia

Badanie nr 1

92 pacjentów po zawale
serca i PCI. TC = 191 mg/dl,
LDL-C = 177 mg/dl, TG = 137
mg/dl, hs-CRP = 14,5 mg/l.

LS** + 1 g nnkt* EPA + DHA
omega-3 (BioCardine®Omega-3)
+ 480 mg alkilogliceroli + 480 mg
skwalenu (BioMarine1140)
przez 52 tygodnie.

II Katedra i KLinika UM w Łodzi. Zespół badawczy: Prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła, dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz.

Dwa badania - powtarzalnie prawidłowe efekty

Badanie nr 2

35 pacjentów z podwyż-
szonym poziomem chle-
sterolu. TC > 230 mg/dl,
LDL-C > 150 mg/dl.

3,8 nnkt* EPA + DHA
omega-3 (BioCardine®
Omega-3) przez 12 tygodni.

Becker DJ, Gordon RY, Morris PB, Yorko J, Gordon YJ, Li M, Iqbal N. Simvastatin vs therapeutic lifestyle changes and supplements: randomized primary prevention trial. Mayo Clin Proc. 2008 Jul;83(7):758-64.

Wyniki obu badań pokazują, że prawidłowe efekty w działaniu organizmu, osiągane są tylko w wyniku dostarczenia naturalnych substancji budulcowych i prekursorowych. Wyłącznie takie substancje aktywują genom i genetyczne mechanizmy prawidłowej budowy i funkcji układu sercowo-naczyniowego.

Właściwe żywienie powinno zawsze stanowić podstawę skutecznej profilaktyki i terapii leczniczej, gdyż gwarantuje uzyskanie efektów nieosiągalnych w inny sposób np. produkcji przez organizm silnych substancji przeciwzapalnych: rezolwin i protektyn, czy ograniczenie skutków ubocznych działania leków.

Nie odżywiaj choroby
          ... odżywiaj organizm

  • Nowotwory
  • Łuszczyca
  • RZS
  • Nawracające infekcje
 
dieta wykres

System odpornościowy

Aktywację genów i uruchamianie genetycznych systemów organizmu człowieka zawsze zaczyna się od systemów odpornościowych i przeciwzapalnych, ponieważ są to główne systemy chroniące życie i nadrzędne w stosunku do innych.

 

Codzienne zapotrzebowanie organizmu zdrowego człowieka
uzupełniają 2 kapsułki BioCardine®Omega-3 dostarczając:
 660 mg EPA (kwas eikozapentaenowy)
 440 mg DHA (kwas dokozaheksaenowy)
 100 mg inne kwasy omega-3

*niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

MÓZG, SERCE I UKŁAD KRÄ„Å»ENIA.

BioCardine®Omega-3 to źródło genetycznych substancji budulcowych niezbędnych do prawidłowej budowy i działania mózgu, serca, naczyń krwionośnych, czerwonych krwineki płytek krwi oraz systemów sygnałowych i przeciwzapalnych organizmu człowieka.

Pudełko Ulotka Cena

 

System przeciwzapalny

Kwasy tłuszczowe nnkt EPA + DHA omega-3  w przeciwieństwie do omega-6, są prekursorami wielu naturalnych substancji przeciwzapalnych.

Z kwasu EPA omega-3 produkowane są związki silnie przeciwzapalne takie jak rezolwiny i słabsze lipoksyny. W wyniku przemian kwasu  EPA omega-3 powstają również słabsze substancje prozapalne niż w przypadku szlaku omega-6: leukotrieny serii 5 (LTE5, LTB5), prostaglandyny serii 3 (PGD3, PGE3, PGI3, PGF3α) oraz tromboksan (TXA3). Odpowiednie ilości tych związków powodują w efekcie wygaszanie stanów zapalnych.

Z kwasu DHA powstają związki silnie przeciwzapalne takie jak: rezolwiny, protektyny i marezyny. W wyniku przemian kwasu DHA omega-3 powstają rezolwiny serii D, neuroprotektyna D1 i marezyna. Odpowiednie ilości tych związków powodują wygaszanie stanów zapalnych oraz zapewniają neuroprotekcję komórkom układu nerwowego.

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.