Aktualności zdrowotne - Koenzym Q10

200mg koenzymu Q10 i 200mikrogram selenu o 53% obniżyło śmiertelność z przyczyn kardiologicznych u 126 osób. Wyniki z badania KISEL.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Koenzym Q10 to związek naturalnie występujący we wszystkich komórkach ciała ludzkiego, konieczny dla ich prawidłowej pracy. Jest odpowiedzialny za wytwarzanie niezbędnej do życia energii. Pobudza wzrost i regenerację komórek spowalniając procesy ich starzenia i obumierania. Działa także jako przeciwutleniacz, chroniąc w ten sposób komórki przed atakiem wolnych rodników. Niestety intensywność wytwarzania koenzymu Q10 u każdego człowieka zmniejsza się wraz z wiekiem. Powstające od około 35 roku życia niedobory tego związku są jedną z ważnych przyczyn chorób serca.

Selen to jeden z pierwiastków zaliczanych do grupy tzw. niezbędnych mikroelementów. Wspiera pracę serca i układu krążenia, jest nieodzowny w profilaktyce przeciwnowotworowej i utrzymywaniu zdrowia prostaty. Niedobór selenu dotykający blisko 70% naszego społeczeństwa może przejawiać się zaburzeniami na wielu poziomach funkcjonowania organizmu i prowadzić do rozwoju choroby.

Od dawna wiadomo, że spożywanie odpowiednich ilości tych substancji bardzo korzystnie wpływa na funkcjonowanie serca i układu krążenia. Szwedzcy naukowcy opublikowali właśnie wyniki prowadzonego przez siebie dużego badania klinicznego, które pokazują, że suplementacja diety koenzymem Q10 i selenem ratuje ludzkie życie.

W badaniu trwającym aż 5 lat brały udział 433 osoby w wieku powyżej 70 lat. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Osoby z grupy badanej przyjmowały codziennie przez cały okres trwania badania 200 mg koenzymu Q10 i 200 µ ug selenu w postaci kapsułek suplementu diety. Uczestnicy z grupy kontrolnej stosowali przez ten czas placebo.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce WYNIKI:
Okazało się, że po okresie 5 lat osoby w grupie przyjmującej koenzym Q10 i selen miały dużo lepsze parametry pracy serca i układu krążenia m.in. lepsze wyniki badań echokardiografii i mniejsze osoczowe stężenie białka NT-proBNP (marker niewydolności serca). Ale co najważniejsze śmiertelność uczestników z powodu chorób kardiologicznych była w grupie stosującej suplementację ponad 2 krotnie niższa niż w grupie placebo.

WNIOSKI:
Badacze wyjaśniają, że regularne i długookresowe przyjmowanie właściwych ilości tych niezbędnych dla organizmu substancji skutecznie niweluje ich niedobory przez co umożliwia organizmowi uruchamianie swych prozdrowotnych mechanizmów ochronnych wspierających m. in. funkcjonowanie serca i układu krążenia. a te, jak doskonale widać, mogą chronić nasze zdrowie i życie.

 
  1. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Int J Cardiol. 2012 May 22. [Epub ahead of print]

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

 

Dowiedz się więcej o preparacie NucleVital®Q10COMPLEX


300 mg koenzymu Q10 obniża o 50% chorobowość i śmiertelność w przewlekłej niewydolności serca. Wyniki z badań Q-SYMBIO.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Dysfunkcja bioenergetyczna i przede wszystkim niedobór energii mięśnia sercowego może być dominantą niewydolności mięśnia sercowego. Dlatego w ostatnich badaniach opisanych w European Journal of Heart Failure skierowano uwagę na wsparcie metabolizmu mięśnia sercowego. Wykazano, że poziom tkankowy niezbędnego składnika łańcucha oddechowego – koenzymu Q10 jest odwrotnie proporcjonalny do stopnia niewydolności mięśnia sercowego.

Chorych z niewydolnością mięśnia sercowego  w New York Heart Association (NYHA), klasy III lub IV, którzy otrzymywali bieżące terapię farmakologiczną przydzielano losowo do równoległych grup: placebo oraz  do grupy CoQ10 100 mg trzy razy na dobę (300mg). w sumie w 2 letniej obserwacji uczestniczyło 420 pacjentów, 202 w grupie 300mg koenzymu Q10 i 218 w grupie placebo.

Badano wpływ koenzymu Q10 na objawy u pacjentów, możliwości funkcjonalne i status biomarkera NT-proBNT oraz obserwowano w długim okresie czasu ponowną zachorowalność oraz śmiertelność.

Głównym długoterminowym punktem końcowym był czas do pierwszego MACE (niekorzystne zdarzenie sercowo-naczyniowe), w tym nieplanowanej hospitalizacji z powodu pogorszenia niewydolności serca, zgonu sercowo-naczyniowego, pilnej transplantacji serca i wsparcia mechanicznego.

Wyniki:
Po 3 miesiącach badania w grupie CoQ10 wystąpiła tendencja do zmniejszenia poziomu NT-proBNP. Po 2 latach nastąpiła istotna poprawa klasy NYHA w grupie CoQ10 (p = 0,047). Główny punkt końcowy był osiągnięty przez 29 pacjentów w grupie CoQ10, w porównaniu z 55 pacjentami w grupie otrzymującej placebo (14 procent vs 25 procent; współczynnik ryzyka CoQ10 vs placebo: 2,0 (95% CI: 1.3-3.2), p = 0,003).

Pacjenci przyjmujący koenzym Q10 mieli znacząco niższą śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych (p=0.02)i w mniejszym stopniu występowały u nich hospitalizacje(p=0.05). Śmiertelność z różnych przyczyn była również niższa w grupie koenzymu Q10 18 pacjentów vs. 36 pacjentów w grupie placebo. w grupie koenzymu Q10 wystąpiło również mniej wydarzeń niepożądanych w porównaniu z grupą placebo (p=0,073).

Podsumowanie:
Badanie Q-SYMBIO jest pierwszym badaniem podwójnej ślepej próby sprawdzającym czy suplementacja koenzymem Q10 może poprawić przeżycie w przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego. Pacjenci z grupy koenzymu Q10 mieli mniej hospitalizacji z powodu nasilenia niewydolności mięśnia sercowego oraz niższą śmiertelność co może oznaczać znaczną poprawę funkcji serca. Stosowanie koenzymu Q10 było bezpieczne i powodowało spadek śmiertelności z powodu wszystkich przyczyn. Dlatego koenzym Q10 w dawce 300 mg dziennie należy traktować jako niezbędny składnik żywienia w trakcie terapii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

 
  1. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure. Results from the Q-SYMBIO study. SA Mortensen, a Kumar, P Dollineret al. European Journal of Heart Failure ( 2013 ) 15 ( S1 ), S20